Kategoriarkiv: Nyhet

Morgendagenshelter

Morgendagens helter er over for i år. Endelig fikk vi en skikkelig sykkelsamling iverksatt i regionen og for et flott oppmøte. 38 utøvere påmeldt men to meldte frafall pga sykdom. Tusen takk til alle ungdommene for deltakelsen og positiv holdning. En ekstra takk til foreldre som bidro med transport til rittet lørdag og takk til de som var med hele helgen og hjalp meg, samt de som deltok i går på lagtempo/tempo økten. Uten foreldre/trenere sin hjelp ville det ikke vært mulig!

Det er ønskelig med feedback om samlingen fra utøvere, foreldre og dere trenere som var med og hjalp til.
Send til maybrittvaland@outlook.com i løpet av de neste 48t. Jeg skal lage rapport til regionstyret og NCF.

May Britt Våland

Ny forskrift om sykkelritt på veg – arrangør seminar 11.februar

Terminlistemøtene i regionen er gjennomført og de fleste ritt er nå satt opp. Nå begynner planlegging og arbeidet med alle våre ritt. Vedlagt ligger en mal som kan brukes vedrørende tillatelse om å søke om å få arrangere sykkelritt på vei.

Under terminlistemøte presenterte regionens kommissæransvarlig Tor Arne Oltedal den nye forskriften for å arrangere sykkelritt på veg. I den forbindelse har han også laget en mal som kan brukes som grunnlag for å søke om å få arrangere sykkelritt på vei.

Vedleggene er ikke utarbeidet. Det gjenstår noe arbeidet og avklaringer for å få vite hva den nye forskriften innebærer av dokumenter og opplæring. Det viktigste nå er å få sendt inn søknaden snarest mulig for de som skal arrangere de første rittene og litt ut mai. Søknad sykkelritt mal 2017

NCF inviterer også til et arrangørseminar 11.februar på Gardermoen. Anbefaler flest mulig å delta. Alle klubbene skal ha mottatt epost om dette.

Nedenfor finner du invitasjonen fra NCF:

Med bakgrunn i den nye forskriften om sykkelritt på vei inviterer vi alle våre arrangører til et felles arrangørseminar på Gardermoen 11. februar. Her vil det bli en gjennomgang av den nye forskriften og hvilke konsekvenser endringene gir for dere som arrangører. Det vil også bli en presentasjon av kompetanseprogrammet for opplæring av vakter. Dette fordi den nye forskriften innebærer at vakter på sykkelritt i større eller mindre grad må ha en form for opplæring.

Arrangørseminar 11. februar kl 09.30-16.00

Hvor: Scandic Oslo Airport

Påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=Sykkel

Påmeldingsfrist: 19. januar

Seminaravgift: kr 590(inkl. lunsj). Alle deltakere betaler reise selv

Planlegg som tidligere

Når det gjelder planlegging av neste års sykkelritt, viser vi til denne saken på sykling.no http://sykling.no/article/viktig-informasjon-for-arrang%C3%B8rer-av-sykkelritt-p%C3%A5-vei

Mvh Per Erik R. Mæhlum

God jul og godt nyttår!

Styret i regionen ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.

Vi ønsker også å takke for det året som har gått. Det har vært stor aktivitet rundt omkring i klubbene. Det trenes som aldri før og nivået har aldri vært bedre. For at det skal være mulig så må vi sende en kjempestor takk til alle frivillige; klubbledere, trenere, kommissærer, mammaer og pappaer og alle som stiller opp å er vakter på våre ritt – uten dere så hadde det ikke vært rare aktiviteten – TUSEN TAKK!

Jula er også inngangen til et nyttår. Nytt år med nye muligheter. Ambisjonene er høyere og utfordringene står i kø, men sammen er vi sterke og sammen skal vi skape mye i 2017. Målet vårt må være at vi hele tiden skal bli flere – flere syklister, men alle må ikke konkurrere med det ene målet å bli best. Sykling er golfens svar for kondisjonsidrettene. Her kan vi sykle sammen uansett form, fasong og ambisjon – og alle kan ha det fantastisk sammen. Nyt de øyeblikkene – det gir mening!

God jul og godt nyttår!
Mange juleklemmer fra

Styret i NCF Region Sør

Terminliste 2017

Da begynner det meste med Terminlister for Region Sør å komme på plass!
Vi minner klubber om at dog ingen ting er godkjent før etter klubben har lagt det inn i EQtiming og så få det godkjent via det systemet! Les mer.

Regionens styreprotokoller på nett

Regionens styre ønsker å bidra til åpenhet rundt driften av regionen. Styreprotokoller vil derfor bli offentliggjort på våre hjemmesider.

styret

For å bidra til mer åpenhet om hva som skjer i regionens styre vil dette styret offentliggjøre styreprotokollene framover. Styret har siden valget på Regionstinget hatt tre styremøter. Det siste styremøte ble avholdt 23.oktober, men protokollen har ikke blitt signert ennå. Grunnen til dette er kombinasjon av den store geografiske avstanden og ikke alle har samme tilgang til nødvendige digitale hjelpemidler.

Offentliggjøringen vil foregå fortløpende etter at styremøtene er avholdt og protokoller er signert. Protokollene blir ikke lagt ut før de er signert.

Protokollene fra de to første møtene er signert og de kan du finne her: http://ncfregionsor.no/om-oss/

På samme side finner du også protokoller fra tidligere regionsting.

Terje Johnsen//Leder

Terminlistemøte datoer!

Da ber vi representanter for alle klubber i regionen om å sette av følgende dato for Terminlistemøte for 2017:

Rogaland, mandag 5 desember

Agder, onsdag 7 desember

Mer detaljer om innhold og sted kommer snart på nett!